• Don_Hoi_Lot

  ดอนหอยหลอดหนึ่งในสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ

  พื้นที่ชุ่มน้ำที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ นั้นถ้าบอกชื่อไปหลายๆ คนรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนคือ ดอนหอยหลอด หนึ่งในสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่ประเทศไทยได้ประการเข้าร่วมเป็นแห่งที่ 3 เป็นสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ เพราะส่วนใหญ่แล้วพื้นที่ชุ่มน้ำที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้นั้นจะไม่มีลักษณะเป็นตะกอนซึ่งต่างกับดอนหอยหลอด หากถึงเวลาน้ำลงจะพบกับโคลนและในนั้นเองจะเจอกับหอยหลอดอาศัยอยู่ ทำให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวมาต้องลองหาหอยหลอดกันแทบทุกคน สำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ลองหาวันนี้จะอธิบายขั้นตอนทีละอย่างให้ได้ทราบกัน เมื่อไปถึงแล้วเช่าไม้กระดานจากชาวบ้านพร้อมปูขาวและไม่เล็กๆ จากนั้นก็ลุยหากันได้เลย โดยที่อยู่บนไม่กระดานแล้วไถตัวไปตามโคลน หากเจอจุดที่สงสัยให้นำไม่ไปจิ้มกับปูขาวแล้วแทงลงไปในรูถ้ามีหอยหลอดอยู่ก็หนีปูขาวขึ้นมาให้ได้จับกัน สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทำเมื่อไปหาหอยหลอดนั้นคือ การที่นำปูขาวเทลงไปเลยเพราะว่าจะทำให้หอยหลอดตัวเล็กที่ยังไม่สามารถเก็บได้ตายไปด้วยรวมถึงหอยหลอดตัวอื่นๆ บริเวณใกล้เคียง ถ้าใครจะไปหาหอยหลอดแนะนำว่าไปช่วง เดือนมีนาคม – พฤษภาคม จะเป็นช่วงที่จะพบหอยหลอดได้มากอีกทั้งยังสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย เช่นนกชายฝั่ง นกทะเล เหยี่ยว นอกจากหอยหลอดแล้วยังมีหอยแครง หอยเสียบ หอยปากเป็ด หอยกะพง และยังเป็นป่าชายเลนอีกด้วย พื้นที่ของดอนหอยหลอดนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีส่วนในการช่วยกรองตะกอนก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเล ฉะนั้นจึงมีสภาพอย่างที่เห็นสำหรับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะซื้อของฝากได้มากมาย แต่สิ่งหนึ่งหากได้ไปเที่ยวแล้วช่วยกันรักษาความสะอาดในพื้นที่ดอนหอยหลอดไม่อย่างนั้นแล้วสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยู่จะได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากรวมถึงผืนป่าชายเลน ขยะนับเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งที่สร้างผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงรายได้จากนักท่องเที่ยวไม่อย่างนั้นแล้วดอนหอยหลอดหนึ่งในสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำจะไม่มีอีกต่อไปในอนาคต ดอนหอยหลอดต้องคอยต่อสู้และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมมาโดยตลอด […]

   
 • Ramsar

  สัญญาอนุรักษ์น้ำ

  ทรัพยากรบางอย่างนั้นก็มีการใช้แล้วหมดไปหรือแปลเปลี่ยนสภาพอย่างเช่นน้ำ ซึ่งทั่วโลกกำลังจับตาดดูรวมถึงช่วยกันอนุรักษ์จากอนุสัญญาแรมซาร์ไซด์ (Ramsar Convention on Wetlands) เป็นสัญญาที่กล่าวถึงข้อตกลงในการอนุรักษ์หรือรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงทำแผนการพัฒนาและบริหารการจัดการอย่างมีคุณภาพ อนุสัญญาแรมซาร์ไซด์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1971 ณ ประเทศอิหร่าน เมือง แรมซาร์ และเป็นรูปเป็นร่างเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ.1975 คือประมาน 4 ปีหลังจากนั้น เพราะว่าในอนุสัญญากำหนดไว้ว่าต้องมีประเทศเข้าร่วมเป็นอย่างน้อย 7 ประเทศถึงจะมีผลบังคับใช้ได้จริง ซึ่งจากอนุสัญญานี้ปัจจุบันมีประเทศเข้าร่วมแล้วกว่า 170 ประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้นมีการเข้าร่วมอนุสัญญาอย่างจริงจังวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) ซึ่งเริ่มวางแผนเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยกรมป่าไม้และผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปี […]

   
 • Natural sources

  อะไรคือแหล่งน้ำผิวดิน

  แหล่งน้ำผิวดินหากจะเรียกง่ายๆ ก็คือแหล่งน้ำที่สามารถมองเห็นได้ทันทีที่พบ ไม่จำเป็นต้องขุดหรือทำการเจาะลงไปในใต้เหมือนบ่อบาดาลซึ่งปัจจุบันในเมืองใหญ่ๆ ได้เลิกการใช้น้ำบาบาลเนื่องจากทำให้ดินทรุด โดยทั่วไปแล้วแหล่งน้ำผิวดินจะหมายถึง แม่น้ำ ลำคลอง บึง เป็นต้น แหล่งน้ำผิวดินแบ่งการใช้ประโยชน์ใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท   1.แหล่งน้ำที่มีคุณภาพตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการทิ้งของกิจกรรมต่างๆ คือแหล่งน้ำที่สามารถน้ำมาเพื่อใช้อุปโภค บริโภคได้แต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อก่อน หรือแหล่งน้ำที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายและเกิดการขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำนั้นได้   2.แหล่งน้ำที่เกิดจากการทิ้งของกิจกรรมบางอย่าง เป็นน้ำที่เหลือจากการใช้งานแล้วหากต้องการจะนำมาอุปโภคจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เช่น น้ำจากสระว่ายน้ำ น้ำจากครัวเรือนแม้แต่จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ถึงจะมีขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียอยู่แล้วก็ตาม ถ้าต้องบริโภคจะต้องฆ่าเชื้อโรคด้วยเช่นกัน   3.แหล่งน้ำที่ใช้ในการคมนาคม แน่นอนว่าต้องเป็นแหล่งน้ำที่เรือวิ่งได้หรือสัญจรไปมานั้นเอง เช่นคลองแสนแสบที่เปิดให้บริการเดินทางโดยเรือ หากจะนำน้ำนั้นมาใช้งานจะต้องผ่านขั้นตอนอย่างที่กล่าวมาเสียก่อนถึงจะนำไปใช้อย่างอื่นได้ สำหรับการประปาเองก็มีการตั้งเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำ เพื่อที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำประปาให้กับประชาชนใช้ในการอุปโภคคนกรุงเทพฯ ขณะนี้น้ำประปาที่ใช้อยู่ทุกวันเป็นน้ำที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำแม่กลอง   น้ำกับฤดูแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานกับการฤดูแล้งที่มาถึงเป็นประจำ ไม่ว่าจะจัดการน้ำดีอย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ต้องการใช้น้ำจริงๆ แล้วกับไม่สามารถใช้ได้ส่วนคนที่ต้องการกับไม่เห็นคุณค่า […]

   
 • water

  น้ำสำคัญอย่างไรกับมนุษย์และสัตว์

  สำหรับมนุษย์แล้วน้ำเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่สำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมากกว่าครึ่งประกอบด้วยน้ำ น้ำทำหน้าที่หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ สิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างที่สุดคือร่างกายนั้นสามารถขาดอาหารได้นานเป็นเดือนๆ แต่ร่ายกายไม่สามารถที่จะขาดน้ำได้เกิน 3 – 7 วัน โดยหากร่างกายขาดน้ำจะมีอาการดังนี้ ปากแห้ง เป็นสัญญาณแรกที่สมองได้สั่งการให้ทราบเบื้องต้นว่าต้องการน้ำแล้ว ตาแห้ง เพราะการกระพริบตาต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงซึ่งจะมีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนน้ำลายของเราหากน้อยลงจะส่งผลให้น้ำเลี้ยงที่ดวงตาไม่เพียงพอด้วยเช่นกัน ปัสสาวะน้อย เนื่องจากไม่มีปริมาณน้ำที่มากพอจึงไม่เกิดการขับถ่ายออกมาและยังจะส่งผลกระทบต่อไตที่ต้องทำงานหนักในการกรองของเสียออกจากกระแสเลือดหากน้ำน้อยจะทำให้ความสามารถในการทำงานลดลง ความดันต่ำ ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องความดันอยู่แล้วแนะนำว่าไม่ควรขาดน้ำเป็นอย่างยิ่งหรืออาจจะทำให้เกิดอาการช็อกได้จากการขาดน้ำ ในสัตว์บน ต่อให้อย่างไรก็ยังมีความต้องการน้ำอยู่เช่นกันเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งสัตว์ที่สามารถขาดน้ำได้นานที่สุดนั้นคือ อูฐ โดยที่อูฐจะบริโภคน้ำแล้วนำไปเก็บไว้ที่หน่อของอูฐเมื่อต้องการน้ำเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะดึงมาใช้งานได้ทันที สัตว์น้ำ อาจไม่ต้องการน้ำแต่ที่อยู่อาศัยคือผืนน้ำนั้นเองไม่ต่างกับมนุษย์ที่เมื่อน้ำสกปรกเท่ากับว่าบ้านโดนทำลาย ทำให้อาศัยอยู่ไม่ได้มีจำนวนลดลง มนุษย์เองก็จะไม่มีอาหารทะเลไว้บริโภค อีกทั้งพื้นน้ำมีปริมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับผืนดินหากเกิดภัยพิบัติทางน้ำสิ่งเหล่านั้นอาจจะกับมาหาเราเอง พืชไม่ว่ายังไงแล้วก็ต้องการน้ำเช่นกัน ปลูกพืชไม่รดน้ำก็ไม่มีทางที่จะเติบโตขึ้นมาได้ถ้าคิดว่าแล้วทำไมต้นกระบองเพชรถึงโตมาได้ ต้นกระบองเพชรไม่ว่ายังไงก็ยังคงใช้น้ำเป็นส่วนประกอบเหมือนกันเพียงแต่เมื่อฝนตกเจ้ากระบองเพชรจะเก็บน้ำไว้ภายในอย่างเต็มที่เมื่อถึงสภาวะที่ขาดน้ำดึงออกมาใช้งานเหมือนกับอูฐ แหล่งน้ำผิวดินสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกันคือ แหล่งน้ำที่มีคุณภาพตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เกิดจากการทิ้งของกิจกรรมบางอย่างหรือแหล่งน้ำเพื่อการคมนาคมซึ่งจะพูดถึงในครั้งหน้า ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าน้ำสำคัญอย่างไรกับมนุษย์และสัตว์เช่นกัน ฉะนั้นช่วยกันดูแลน้ำให้สะอาดอยู่เสมอไม่ควรทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำลำครอง เพราะหากยังเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปอนาคตอาจจะไม่มีน้ำให้ใช้กันอีกแล้ว โดยเฉพาะเมื่อถึงหน้าแล้งที่ทุกคนยังคงต้องใช้น้ำอยู่เป็นประจำ ช่วยกันประหยัดคนละเล็กคนละน้อยเพื่อลูกหลานในวันข้างหน้า

   
 • Water Consumption

  น้ำกับความสำคัญในชีวิต

  น้ำเป็นสิ่งที่เราใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้งานเสียอีก ไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภค ขาดไฟฟ้ายังสามารถดำรงชีพอยู่ได้แต่หากขาดน้ำเพียงอย่างเดียวสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแทบจะไม่สามารถอยู่รอดจึงหันมาใส่ใจน้ำกับความสำคัญในชีวิต แล้วน้ำทำอะไรได้บ้าง มนุษย์จัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้งานปริมานน้ำมากที่สุดรวมถึงการทำให้เกิดน้ำเสียเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน โดยเราใช้น้ำเพื่อทำอาหาร ล้างสิ่งสกปรก อาบน้ำ รับประทาน ใช้น้ำเป็นส่วนผสมในการทำน้ำอัดลม ชา กาแฟเป็นต้น จึงได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัด สำหรับการบำบัดน้ำเสียมีด้วยกันหลายวิธีหากเป็นภาคครัวเรือน คือการติดตั้งบ่อดักไขมันตามบ้านเรือนเพื่อเป็นการบำบัดน้ำในขั้นตอนแรก สำหรับบ้านเรือนที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำคลองนั้นก็ไม่ควรที่จะทิ้งขยะลงไป โดยปัจจุบันหากใครเคยผ่านแถวประตูกั้นนำแต่ละเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ จะเห็นได้ว่ามีปริมาณขยะที่ค้างอยู่เป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสียกระจายเป็นวงกว้าง และเคยมีแนวคิดถึงขั้นที่ว่าหากบ้านไหนใช้ปริมาณน้ำเยอะจะต้องเสียค่าบำบัดน้ำเสียอีกด้วย แต่ก็ได้รับการคัดค้านจากประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยและภาคอุตสาหกรรมรมที่มีการปล่อยน้ำเสียจะต้องมีการจัดการน้ำที่ผ่านคุณภาพซึ่งจะมีการตรวจคุณภาพน้ำบริเวณรอบโรงงานจากเจ้าหน้าที่รัฐหากไม่เป็นไปตามเกณฑ์อาจถูกสั่งปิดได้ ถ้าเกิดว่าน้ำเน่าเสียทั้งหมดคนที่เดือนร้อนคือทุกคนบนโลกที่จะไม่มีใช้ จากเมื่อก่อนที่ว่า “น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา” ทุกวันนี้เมื่อไปที่ไหนก็ไม่สามารถมองเห็นน้ำใสอย่างที่อดีตเคยเป็น การเกษตรควรใช้ปุ๋ยที่เป็นธรรมชาติเพราะเมื่อหากฝนตกจะเกิดการชะล้างสิ่งต่างๆ ลงสู่แม่น้ำ ลำครอง หากใช้สารเคมีเมื่อไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในน้ำ น้ำนับว่าเป็นทรัพยากรที่เมื่อใช้งานแล้วมีวันหมดไปหากไม่ทำการบำบัดให้ดีเสียก่อน แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่เกิดจากการไหลมาบรรจบของแม่น้ำสายต่างๆ ไหลออกสู่อ่าวไทย ถ้าลองคิดเล่นๆ ว่ามีการปล่อยน้ำที่ไม่สะอาดลงมาอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำเจ้าพระยา จะทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาสกปรกหรือมีสารปนเปื้อนมากเท่าไหร่ก่อนถึงอ่าวไทยและจะมีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนเท่าไหร่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ซึ่งปัญหาน้ำเป็นสิ่งที่ทั่วโลกวิตกกังวลกันอยู่รวมถึงมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับน้ำอย่างที่ได้เห็น

   
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2016 อนาคตและทิศทางของทรัพยากรน้ำ. All Rights Reserved