เกี่ยวกับน้ำ
 

น้ำเป็นหนึ่งในแหล่งที่สำคัญที่สุดของเราสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนต้องการน้ำเพื่อความอยู่รอด การอนุรักษ์น้ำหมายถึงการใช้น้ำน้อยหรือรีไซเคิลน้ำเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้อีกครั้ง การอนุรักษ์น้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ปริมาณน้ำบนโลก

ปริมาณน้ำทั้งโลก

ปริมาณน้ำทั้งโลก

70% ของพื้นผิวของโลกปกคลุมด้วยน้ำ 97.5% เป็นน้ำเค็ม

ปริมาณน้ำและน้ำแข็ง

ปริมาณน้ำและน้ำแข็ง

2.5% เท่านั้นที่เป็นน้ำจืดเกือบและ 68.7% เป็นน้ำแข็ง

ปริมาณน้ำสำหรับบริโภค

ปริมาณน้ำสำหรับบริโภค

เพียง 1% ของทรัพยากรน้ำทั้งหมดบนโลกที่มีอยู่เหมาะสำหรับการใช้งานของมนุษย์ทั่วโลก

รูปภาพ

ประเภทของมลพิษทางน้ำ