วิธีจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย

‘น้ำ’ จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ มีอยู่อย่างเหลือเฟือไม่มีวันหมดไปจากโลก เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถเสื่อมคุณภาพ แต่สามารถบูรณะให้กลับมีสภาพดีดังเดิมได้ โดยพลังงานอันมหาศาลจากดวงอาทิตย์ เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำฝน , น้ำบนดิน , น้ำใต้ดิน หรือน้ำบาดาล ‘น้ำ’ ได้รับการออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่… น้ำฝน เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำ แล้วร่วงหล่นออกมากลายเป็นน้ำฝน น้ำผิวพื้น เกิดจากน้ำฝนและน้ำขังตามผิวดิน น้ำใต้ดิน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1.น้ำใต้ดินอันเกิดจากน้ำฝน หรือหิมะละลายซึมลงไปในดิน ‘น้ำ’ ที่มีความสำคัญของประเทศไทย ภาคเหนือ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขา สลับไปกับพื้นที่ราบหุบเขา ทำให้มีต้นน้ำลำธารมากมาย ตลอดจนมีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่น้ำปิง , แม่น้ำวัง , แม่น้ำยม , กว๊านพะเยา เป็นต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่กว้างขวาง ปราศจากทิวเขากั้น ทำให้มีแม่น้ำน้อย เช่น แม่น้ำลำพระเพลิง ,แม่น้ำชี , แม่น้ำมูล , […]

น้ำผิวดิน คืออะไร

แหล่งน้ำผิวดิน คือ แหล่งน้ำที่สามารถมองเห็นได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำการขุดลงไปในใต้ดิน เพื่อทำการค้นหาน้ำ เหมือนบ่อน้ำบาดาล โดย ณ ปัจจุบันในเมืองใหญ่ทั้งหลาย ได้มีการยกเลิกใช้น้ำบาบาล เพราะมีข้อเสีย คือ ทำให้ดินทรุดตัว แหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ , ลำคลอง , หนอง เป็นต้น และน้ำผิวดินมีได้ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดอีกด้วย โดยน้ำผิวดิน มีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายที่ดี ทำให้กัดเซาะพื้นผิวโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศได้อย่างมหาศาล แหล่งน้ำผิวดินสามารถนำมาใช้ประโยชน์ 3 ประเภท คือ… แหล่งน้ำมีคุณภาพจากธรรมชาติ โดยไม่ได้เกิดจากการ ‘ทิ้ง’ อันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่างๆ สามารถน้ำมาเพื่อใช้เพื่อการ อุปโภค – บริโภคได้ หากแต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อเสียก่อน อีกทั้งยังหมายความรวมไปถึงแหล่งน้ำที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้ โดยไม่เป็นอันตราย ตลอดจนเกิดการขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำนั้นได้ ตามปกติ แหล่งน้ำอันเกิดจากการทิ้งจากกิจกรรมบางอย่าง โดยเป็นน้ำซึ่งเหลือจากการใช้งานแล้ว ถ้าต้องการนำกลับมาใช้ใหม่ จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนปรับปรุงคุณภาพน้ำ เช่น น้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม , น้ำจากครัวเรือน , น้ำจากสระว่าย เป็นต้น โดยโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้ จะต้องมีขั้นตอนบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบ […]

ประหยัดน้ำช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

น้ำถือว่ามีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมากใช้ในการดื่มกิน และในกิจวัตรประจำวันต่างๆมีประโยชน์สารพัดแต่คนกับใช้น้ำอดย่างทิ้งขวางเพราะคิดว่าน้ำจ่ายแต่ละเดือนไม่มากจึงใช้อย่างไม่คิดหรืออาจติดนิสัยนั้นเองหากเราประหยัดน้ำจะช่วยให้เรามีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นๆเช่นค่าไฟการได้เวลาปรับตัวใหม่การใช้น้ำให้เป็นนิสัยให้เรามองเห็นคุณค่ามากขึ้นเพื่อไม่ให้น้ำนั้นหมดไปในที่สุด ใช้ฝักบัวอาบน้ำ ถึงแม้ว่าการอาบน้ำแบบฝักบัวจะช่วยประหยัดน้ำแต่อย่าลืมเวลาเราทำการฟอกสบู่เราเปิดมันทิ้งไว้ให้เราปิดทุกครั้งจะเปิดใหม่ตอนชำระร่างกายครั้งสุดท้าย ล้างหน้า  เมื่อทำการชำระใบหน้าควรใช้น้ำรอน้ำให้พอกับทำความสะอาดอย่าเปิดทิ้งให้ไหลเป็นเวลานาน การล้างรถ ควรใช้ผ้าชุบน้ำแล้วแทนการใช้สายยางช่วยประหยัดได้มากพอสมควร รดน้ำต้นไม้ ควรใช้ถังฝักบัวแทนสายยางโดยตรงเหมือนการอาบน้ำฝักบัวทรัพย์กรน้ำถือว่ามีมากสุดในโลกหากเราใช้อย่างสิ้นเปลืองมันก็อาจหมดในไม่ช้า ผลเสียจากการใช้น้ำมีผลกับมนุษย์อย่างแน่นอน การใช้ดื่มไม่มีอะไรมาทดแทนการดื่มน้ำได้ช่วยดับการกระหายยังช่วยสารพัดประโยชน์ทำให้ร่างกายสุขภาพดี พืชผักเสียหายล้มตายสัตว์ไม่สามารรถมีชีวิตเมื่อไม่มีน้ำดื่ม มนุษย์ก็เช่นกัน นอกจากนี้การใช้น้ำอย่างไม่ถูกวิธีก็มีผลโดยตรงอย่างการทิ้งขยะลงแม่น้ำ น้ำเสีย นำมากรองไม่ได้ ควรที่จะอนุรักษ์ และประหยัดเท่าที่ช่วยได้หากน้ำหมดโลกเราจะเห็นผลเสียหนักตามมาอย่างแน่นอนเพราะน้ำต้องใช้ทุกวันหากช่วยกันได้ก็เป็นอันดีต่อโลก ช่วยกันไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำใช้ประหยัดๆลดค่าใช้จ่าย