อะไรคือแหล่งน้ำผิวดิน

แหล่งน้ำผิวดินหากจะเรียกง่ายๆ ก็คือแหล่งน้ำที่สามารถมองเห็นได้ทันทีที่พบ ไม่จำเป็นต้องขุดหรือทำการเจาะลงไปในใต้เหมือนบ่อบาดาลซึ่งปัจจุบันในเมืองใหญ่ๆ ได้เลิกการใช้น้ำบาบาลเนื่องจากทำให้ดินทรุด โดยทั่วไปแล้วแหล่งน้ำผิวดินจะหมายถึง แม่น้ำ ลำคลอง บึง เป็นต้น แหล่งน้ำผิวดินแบ่งการใช้ประโยชน์ใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท   1.แหล่งน้ำที่มีคุณภาพตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการทิ้งของกิจกรรมต่างๆ คือแหล่งน้ำที่สามารถน้ำมาเพื่อใช้อุปโภค บริโภคได้แต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อก่อน หรือแหล่งน้ำที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายและเกิดการขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำนั้นได้   2.แหล่งน้ำที่เกิดจากการทิ้งของกิจกรรมบางอย่าง เป็นน้ำที่เหลือจากการใช้งานแล้วหากต้องการจะนำมาอุปโภคจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เช่น น้ำจากสระว่ายน้ำ น้ำจากครัวเรือนแม้แต่จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ถึงจะมีขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียอยู่แล้วก็ตาม ถ้าต้องบริโภคจะต้องฆ่าเชื้อโรคด้วยเช่นกัน   3.แหล่งน้ำที่ใช้ในการคมนาคม แน่นอนว่าต้องเป็นแหล่งน้ำที่เรือวิ่งได้หรือสัญจรไปมานั้นเอง เช่นคลองแสนแสบที่เปิดให้บริการเดินทางโดยเรือ หากจะนำน้ำนั้นมาใช้งานจะต้องผ่านขั้นตอนอย่างที่กล่าวมาเสียก่อนถึงจะนำไปใช้อย่างอื่นได้ สำหรับการประปาเองก็มีการตั้งเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำ เพื่อที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำประปาให้กับประชาชนใช้ในการอุปโภคคนกรุงเทพฯ ขณะนี้น้ำประปาที่ใช้อยู่ทุกวันเป็นน้ำที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำแม่กลอง   น้ำกับฤดูแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานกับการฤดูแล้งที่มาถึงเป็นประจำ ไม่ว่าจะจัดการน้ำดีอย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ต้องการใช้น้ำจริงๆ แล้วกับไม่สามารถใช้ได้ส่วนคนที่ต้องการกับไม่เห็นคุณค่า ในบางจังหวัดนั้นประสบกับภัยแล้งชนิดที่ว่าต้องให้ภาครัฐนำรถขนน้ำมาส่งให้ถึงที่ ทำให้สิ่งที่เป็นห่วงว่าเมื่อวันหนึ่งประชาชนทุกคนไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองแล้วจะมีน้ำเพียงพอต่อการใช้งานได้อย่างไร เพราะเมื่อมีการปนเปื้อนสารเคมีจะไม่สามารถนำไปใช้งานหรือหากอยู่ในสภาพที่น้ำเน่ามากไปนำไปรดต้นไม้ก็ส่งกลิ่นเหม็น น้ำที่ใช้ถูกบ้านเมื่อเสร็จแล้วนำไปรดต้นไม้ดีกว่าเททิ้งให้เปล่าประโยชน์ ซักผ้าครั้งละมากๆ ล้างผักโดยการใส่น้ำลงภาชนะแช่ทิ้งไว้แล้วจึงล้างน้ำเปล่าอีกครั้ง เหมือนกับไฟฟ้าที่ปัจจุบันมีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน หากเป็นแบบนี้ต่อไปอนาคตเราอาจจะต้องซื้อน้ำอาบก็ได้

น้ำสำคัญอย่างไรกับมนุษย์และสัตว์

สำหรับมนุษย์แล้วน้ำเป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งที่สำคัญต่อร่างกายเป็นอย่างมากกว่าครึ่งประกอบด้วยน้ำ น้ำทำหน้าที่หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ สิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างที่สุดคือร่างกายนั้นสามารถขาดอาหารได้นานเป็นเดือนๆ แต่ร่ายกายไม่สามารถที่จะขาดน้ำได้เกิน 3 – 7 วัน โดยหากร่างกายขาดน้ำจะมีอาการดังนี้ ปากแห้ง เป็นสัญญาณแรกที่สมองได้สั่งการให้ทราบเบื้องต้นว่าต้องการน้ำแล้ว ตาแห้ง เพราะการกระพริบตาต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงซึ่งจะมีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนน้ำลายของเราหากน้อยลงจะส่งผลให้น้ำเลี้ยงที่ดวงตาไม่เพียงพอด้วยเช่นกัน ปัสสาวะน้อย เนื่องจากไม่มีปริมาณน้ำที่มากพอจึงไม่เกิดการขับถ่ายออกมาและยังจะส่งผลกระทบต่อไตที่ต้องทำงานหนักในการกรองของเสียออกจากกระแสเลือดหากน้ำน้อยจะทำให้ความสามารถในการทำงานลดลง ความดันต่ำ ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องความดันอยู่แล้วแนะนำว่าไม่ควรขาดน้ำเป็นอย่างยิ่งหรืออาจจะทำให้เกิดอาการช็อกได้จากการขาดน้ำ ในสัตว์บน ต่อให้อย่างไรก็ยังมีความต้องการน้ำอยู่เช่นกันเพื่อการดำรงชีวิต ซึ่งสัตว์ที่สามารถขาดน้ำได้นานที่สุดนั้นคือ อูฐ โดยที่อูฐจะบริโภคน้ำแล้วนำไปเก็บไว้ที่หน่อของอูฐเมื่อต้องการน้ำเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะดึงมาใช้งานได้ทันที สัตว์น้ำ อาจไม่ต้องการน้ำแต่ที่อยู่อาศัยคือผืนน้ำนั้นเองไม่ต่างกับมนุษย์ที่เมื่อน้ำสกปรกเท่ากับว่าบ้านโดนทำลาย ทำให้อาศัยอยู่ไม่ได้มีจำนวนลดลง มนุษย์เองก็จะไม่มีอาหารทะเลไว้บริโภค อีกทั้งพื้นน้ำมีปริมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับผืนดินหากเกิดภัยพิบัติทางน้ำสิ่งเหล่านั้นอาจจะกับมาหาเราเอง พืชไม่ว่ายังไงแล้วก็ต้องการน้ำเช่นกัน ปลูกพืชไม่รดน้ำก็ไม่มีทางที่จะเติบโตขึ้นมาได้ถ้าคิดว่าแล้วทำไมต้นกระบองเพชรถึงโตมาได้ ต้นกระบองเพชรไม่ว่ายังไงก็ยังคงใช้น้ำเป็นส่วนประกอบเหมือนกันเพียงแต่เมื่อฝนตกเจ้ากระบองเพชรจะเก็บน้ำไว้ภายในอย่างเต็มที่เมื่อถึงสภาวะที่ขาดน้ำดึงออกมาใช้งานเหมือนกับอูฐ แหล่งน้ำผิวดินสามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกันคือ แหล่งน้ำที่มีคุณภาพตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เกิดจากการทิ้งของกิจกรรมบางอย่างหรือแหล่งน้ำเพื่อการคมนาคมซึ่งจะพูดถึงในครั้งหน้า ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าน้ำสำคัญอย่างไรกับมนุษย์และสัตว์เช่นกัน ฉะนั้นช่วยกันดูแลน้ำให้สะอาดอยู่เสมอไม่ควรทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำลำครอง เพราะหากยังเป็นแบบนี้อยู่ต่อไปอนาคตอาจจะไม่มีน้ำให้ใช้กันอีกแล้ว โดยเฉพาะเมื่อถึงหน้าแล้งที่ทุกคนยังคงต้องใช้น้ำอยู่เป็นประจำ ช่วยกันประหยัดคนละเล็กคนละน้อยเพื่อลูกหลานในวันข้างหน้า

น้ำกับความสำคัญในชีวิต

น้ำเป็นสิ่งที่เราใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้งานเสียอีก ไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภค ขาดไฟฟ้ายังสามารถดำรงชีพอยู่ได้แต่หากขาดน้ำเพียงอย่างเดียวสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแทบจะไม่สามารถอยู่รอดจึงหันมาใส่ใจน้ำกับความสำคัญในชีวิต แล้วน้ำทำอะไรได้บ้าง มนุษย์จัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้งานปริมานน้ำมากที่สุดรวมถึงการทำให้เกิดน้ำเสียเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน โดยเราใช้น้ำเพื่อทำอาหาร ล้างสิ่งสกปรก อาบน้ำ รับประทาน ใช้น้ำเป็นส่วนผสมในการทำน้ำอัดลม ชา กาแฟเป็นต้น จึงได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัด สำหรับการบำบัดน้ำเสียมีด้วยกันหลายวิธีหากเป็นภาคครัวเรือน คือการติดตั้งบ่อดักไขมันตามบ้านเรือนเพื่อเป็นการบำบัดน้ำในขั้นตอนแรก สำหรับบ้านเรือนที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำคลองนั้นก็ไม่ควรที่จะทิ้งขยะลงไป โดยปัจจุบันหากใครเคยผ่านแถวประตูกั้นนำแต่ละเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ จะเห็นได้ว่ามีปริมาณขยะที่ค้างอยู่เป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสียกระจายเป็นวงกว้าง และเคยมีแนวคิดถึงขั้นที่ว่าหากบ้านไหนใช้ปริมาณน้ำเยอะจะต้องเสียค่าบำบัดน้ำเสียอีกด้วย แต่ก็ได้รับการคัดค้านจากประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยและภาคอุตสาหกรรมรมที่มีการปล่อยน้ำเสียจะต้องมีการจัดการน้ำที่ผ่านคุณภาพซึ่งจะมีการตรวจคุณภาพน้ำบริเวณรอบโรงงานจากเจ้าหน้าที่รัฐหากไม่เป็นไปตามเกณฑ์อาจถูกสั่งปิดได้ ถ้าเกิดว่าน้ำเน่าเสียทั้งหมดคนที่เดือนร้อนคือทุกคนบนโลกที่จะไม่มีใช้ จากเมื่อก่อนที่ว่า “น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา” ทุกวันนี้เมื่อไปที่ไหนก็ไม่สามารถมองเห็นน้ำใสอย่างที่อดีตเคยเป็น การเกษตรควรใช้ปุ๋ยที่เป็นธรรมชาติเพราะเมื่อหากฝนตกจะเกิดการชะล้างสิ่งต่างๆ ลงสู่แม่น้ำ ลำครอง หากใช้สารเคมีเมื่อไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในน้ำ น้ำนับว่าเป็นทรัพยากรที่เมื่อใช้งานแล้วมีวันหมดไปหากไม่ทำการบำบัดให้ดีเสียก่อน แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่เกิดจากการไหลมาบรรจบของแม่น้ำสายต่างๆ ไหลออกสู่อ่าวไทย ถ้าลองคิดเล่นๆ ว่ามีการปล่อยน้ำที่ไม่สะอาดลงมาอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำเจ้าพระยา จะทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาสกปรกหรือมีสารปนเปื้อนมากเท่าไหร่ก่อนถึงอ่าวไทยและจะมีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนเท่าไหร่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ซึ่งปัญหาน้ำเป็นสิ่งที่ทั่วโลกวิตกกังวลกันอยู่รวมถึงมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับน้ำอย่างที่ได้เห็น