น้ำผิวดิน คืออะไร

แหล่งน้ำผิวดิน คือ แหล่งน้ำที่สามารถมองเห็นได้ โดยไม่จำเป็นต้องทำการขุดลงไปในใต้ดิน เพื่อทำการค้นหาน้ำ เหมือนบ่อน้ำบาดาล โดย ณ ปัจจุบันในเมืองใหญ่ทั้งหลาย ได้มีการยกเลิกใช้น้ำบาบาล เพราะมีข้อเสีย คือ ทำให้ดินทรุดตัว แหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ , ลำคลอง , หนอง เป็นต้น และน้ำผิวดินมีได้ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดอีกด้วย โดยน้ำผิวดิน มีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายที่ดี ทำให้กัดเซาะพื้นผิวโลกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศได้อย่างมหาศาล แหล่งน้ำผิวดินสามารถนำมาใช้ประโยชน์ 3 ประเภท คือ… แหล่งน้ำมีคุณภาพจากธรรมชาติ โดยไม่ได้เกิดจากการ ‘ทิ้ง’ อันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่างๆ สามารถน้ำมาเพื่อใช้เพื่อการ อุปโภค – บริโภคได้ หากแต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อเสียก่อน อีกทั้งยังหมายความรวมไปถึงแหล่งน้ำที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้ โดยไม่เป็นอันตราย ตลอดจนเกิดการขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำนั้นได้ ตามปกติ แหล่งน้ำอันเกิดจากการทิ้งจากกิจกรรมบางอย่าง โดยเป็นน้ำซึ่งเหลือจากการใช้งานแล้ว ถ้าต้องการนำกลับมาใช้ใหม่ จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนปรับปรุงคุณภาพน้ำ เช่น น้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม , น้ำจากครัวเรือน , น้ำจากสระว่าย เป็นต้น โดยโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้ จะต้องมีขั้นตอนบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นระบบ […]

โลกนี้มีน้ำสัดส่วนเท่าไร

น้ำจัดว่าเป็นทรัพยากรสำคัญต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ จนมีคำกล่าวว่า น้ำคือชีวิต ไม่ผิดจากนั้นเท่าไร อีกทั้งน้ำยังเป็นสิ่งที่มากสุดในโลกด้วย น้ำกินพื้นที่โลกทั้งใบไปมากถึง 1 ใน 3 เลยก็ว่าได้ ไหนจะน้ำใต้ดิน บ่อน้ำ ทะเลสาบ และแหล่งน้ำอื่นอีกมากมายในพื้นดิน จนเรามีคำถามว่าโลกเรามีสัดส่วนของน้ำแต่ละประเภทเท่าไร น้ำทะเล สัดส่วนมากสุด น้ำทะเลจัดว่าเป็นน้ำที่มีปริมาณมากสุดในโลก จากการสำรวจบอกว่าโลกมีน้ำกินพื้นที่มากถึงร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด โลกของเรามีน้ำทั้งหมด 1,385 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มมากถึงร้อยละ 97.3 หรือคิดเป็น 1,348 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งน้ำเค็มเหล่านี้จะอยู่ในทะเลและมหาสมุทรเป็นหลักนั่นเอง น้ำจืดมีน้อยแต่สำคัญ น้ำอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้สำหรับการดำเนินชีวิตนั่นคือ น้ำจืด รู้หรือไม่ว่า น้ำจืดที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูคนทั้งโลกนั้น มีเพียงแค่ร้อยละ 2.7 หรือคิดเป็นเพียงแค่ 37 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเอง แถมใน 2.7 นั้นยังเป็นแหล่งน้ำแบบต่างๆ ที่ไม่ได้มีเพียงแค่น้ำผิวดินด้วยนะ เมื่อน้ำจืดมีน้อยจึงเป็นสาเหตุให้เราต้องช่วยกันรักษาน้ำจืดเอาไว้ใช้ให้ได้นานที่สุด สัดส่วนของแหล่งน้ำจืด น้ำจืดนั้นแฝงตัวอยู่ตามมุมต่างๆ ของโลก ในรูปแบบหลายสถานะด้วยกัน (บางแหล่งก็ใช้ได้ แต่บางแหล่งก็ใช้ไม่ได้) เริ่มจากแหล่งน้ำจืดที่ใช้ได้โดยตรงอย่าง น้ำแข็งขั้วโลก มีอยู่ 76.5 […]

เรื่องราวของน้ำบาดาลที่หลายคนไม่รู้

น้ำบาดาลจัดว่าเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวพวกเรา และมีประโยชน์อย่างมากทั้งในด้านการอุปโภค และบริโภค แต่เรากลับไม่ค่อยรู้เรื่องราวของน้ำบาดาลมากนัก วันนี้เราจะหยิบข้อมูลเกี่ยวกับน้ำบาดาลที่เค้าได้รวบรวมโดยหน่วยงานของรัฐอย่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สถานการณ์น้ำบาดาลของประเทศไทย เรามาดูกันว่าตอนนี้ไทยเราใช้น้ำบาดาลอย่างไรบ้าง ไทยเราเองก็ได้นำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะมากในแต่ละปี จากการสำรวจบอกว่าเราใช้น้ำบาดาลไปทั้งหมด 14,741 ล้านลูกบาศก์เมตร แยกออกเป็นภาคเหนือ 5,762 ภาคอีกสาน 4,680 ภาคกลาง 2,560 ภาคใต้ 977 ภาคตะวันตก 392 และภาคตะวันออก 370 ถามว่าวิกฤติไหมบอกเลยว่าน่าเป็นห่วงเล็กน้อย หากใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะทำให้น้ำบาดาลหมดเร็วกว่าที่คิด โครงการสำคัญของการพัฒนาแหล่งน้ำ ข้อมูลต่อไปเป็นโครงการสำคัญเกี่ยวกับการรักษาน้ำบาดาล จากด้านบนเราจะเห็นว่าเรามีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะมาก ทำให้ทางรัฐต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดิน ด้วยการทำโครงการเติมลงสู่ใต้ดินเพื่อให้พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ในอนาคตอันใกล้กำลังมีการพัฒนาโครงการลักษณะนี้ไปทั่วประเทศอีกถึงเกือบ 2,000 แห่ง ซึ่งจะเป็นภาคเหนือทั้งตอนล่างและตอนบน จากนั้นจะพัฒนาไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป อีกโครงการหนึ่งเป็นการพัฒนาบ่อวงร้าง ให้เป็นแหล่งเติมน้ำให้กับแหล่งน้ำใต้ดิน น้ำบาดาลให้ดีขึ้น คุณสมบัติของแร่ธาตุที่อยู่ในน้ำบาดาล น้ำบาดาลนั้น นอกจากจะนำขึ้นมาใช้ในด้านอุปโภคบริโภคแล้ว ตัวน้ำบาดาลเองก็มีแร่ธาตุคุณภาพสูงอยู่ด้วย หนึ่งในนั้นคือ แร่ธาตุโซเดียม (Na) แร่ธาตุตัวนี้มีในน้ำบาดาลเยอะมาก ตัวมันเองก็มีประโยชน์ต่อคน สัตว์ และพืชด้วย ไม่ว่าจะเป็นช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อให้หดตัวอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมสารอาหาร รักษาสมดุลของน้ำ และมีประโยชน์ต่อพืชทนเค็ม (พืชบางชนิดหากได้รับโซเดียมน้อยเกินไป อาจจะทำให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง […]