น้ำในดินและน้ำบาดาลแตกต่างกันอย่างไร

เดิมทีมนุษย์เราจะตั้งถิ่นฐานตรงไหนก็ตาม เรื่องน้ำเป็นปัจจัยอย่างแรกที่มนุษย์ต้องคำนึงถึง เนื่องจากน้ำเป็นวัตถุดิบสำคัญในการดำรงชีวิตั้งแต่กิน ดื่ม ใช้งาน อาบน้ำ ทำการเกษตร และอีกมากมายต้องใช้น้ำทั้งนั้นเลยไม่แปลกที่การตั้งถิ่นฐานจะต้องอยู่ใกล้น้ำผิวดินอย่างแม่น้ำ ลำคลองก่อน แต่บางกลุ่มก็เลือกห่างจากน้ำผิวดินไปมองหาน้ำในดินและน้ำบาดาลแทน ทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไร ความลึกของแหล่งน้ำ น้ำในดิน และ น้ำบาดาลความแตกต่างข้อแรกก็คือ ระดับความลึกในการขุดน้ำในดินนั้นจะเป็นน้ำที่อยู่ไม่ลึกมากเท่าไร เรียกว่าขุดลึกลงไปกว่าต้นไม้ที่เกิดในบริเวณนั้นก็จะเจอแหล่งน้ำในดินแล้ว แต่หากต้องการจะขุดเจาะน้ำบาดาลอันนี้เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าต้องขุดลงไปลึกถึงลึกมาก ต้องผ่านชั้นดินหลายชั้น จนบางครั้งต้องเจาะเข้าไปถึงชั้นหินเลย เพื่อที่จะทะลวงเข้าไปหาแหล่งน้ำบาดาล ปริมาณของน้ำ สาเหตุที่เราต้องมองหาน้ำในดิน หรือ น้ำบาดาล ก็เพื่อเอาขึ้นมาใช้ประโยชน์ทั้งการดำรงชีพ และ การเกษตร ซึ่งปริมาณของน้ำมีผลอย่างมากต่อการเลือกใช้งาน หากเป็นน้ำในดินการขุดเจาะจะง่ายกว่า แต่ปริมาณน้ำในดินก็ไม่ได้มากพอขนาดนั้น ส่วนใหญ่เหมาะกับการเจาะเพื่อใช้เป็นครั้งคราวมากกว่า หรือไม่ก็ขุดเจาะเป็นบ่อเพื่อรอรับน้ำฝนตามฤดูกาล แต่น้ำบาดาลแตกต่างกัน น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำที่มีปริมาณมาก สามารถดึงขึ้นมาใช้ได้เยอะ แม้จะเสียเวลาการขุดเจาะ เสียค่าใช้จ่าย แต่ผลที่ได้ตอบรับกลับมาคุ้มค่ามาก ใครที่ทันการเจาะน้ำบาดาลกลางหมู่บ้านที่เป็นแท่นโยกแล้วใช้ร่วมกันทั้งหมู่บ้าน นั่นแหละปริมาณของน้ำบาดาลล่ะ ความสะอาดของน้ำ น้ำที่ดีนอกจากเรื่องของปริมาณ ความสะอาดต้องได้ด้วย หากได้น้ำที่ไม่สะอาดมาอุปโภค บริโภค รับรองได้ว่า เราอาจจะป่วยหรือเกิดโรคอะไรตามมาอย่างแน่นอน แม้ว่าจะมีวิธีการทำน้ำให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นผสมคลอรีน แกว่งสารส้ม เอาไปต้ม เอาไปกรองก็ตาม แต่หากน้ำสะอาดอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ ซึ่งน้ำผิวดินอาจจะไม่สะอาดเท่าไรเนื่องจากมันยังสะสมเป็นเวลาไม่นาน และยังไม่กระบวนการกรองจากธรรมชาติเท่าไร […]

ที่มาน้ำใต้ดิน คืออะไร

น้ำจัดว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างมากของมนุษย์รองจากอากาศเลยก็ว่าได้ หากเราขาดน้ำการจะใช้ชีวิตก็จะยากขึ้นไป นอกจากนั้นน้ำยังเป็นส่วนสำคัญของการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตอีกด้วย แหล่งน้ำในปัจจุบันมีหลายแบบทั้งทะเล แม่น้ำ ทะเลสาบ คลอง บ่อน้ำ และอีกมากมาย นอกจากแหล่งน้ำที่เห็นยังมีแหล่งน้ำใต้ดินอีกด้วย น้ำใต้ดินพวกนี้มันคืออะไร มาจากไหน แหล่งน้ำใต้ดิน คืออะไร สำหรับแหล่งน้ำใต้ดินหมายถึง พื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เยอะ โดยแหล่งน้ำใต้ดินเกิดจากการสะสมน้ำเป็นเวลานานผ่านกระบวนการวิธีต่างๆ มากมาย ปัจจุบันเรานำน้ำใต้ดินมาใช้งาน 3 ลักษณะก็คือ บ่อน้ำบาดาล การขุดเจาะบ่อให้เกิดความลึกจนเจอน้ำซึมขึ้นมา จากนั้นก็ปล่อยให้น้ำซึมขึ้นมาแล้วนำน้ำตรงนั้นขึ้นมาใช้งานบ่อแบบนี้จะลึกมาก มีน้ำอยู่ตลอดเวลาไม่แห้ง สองบ่อน้ำตื้นคล้ายกับวิธีแรกแต่เป็นบ่อที่ตื้น (ใช้น้ำใต้ดิน) พอเจอน้ำซึมออกมาก็หยุดเจาะบางครั้งพอใจเป็นเวลาไม่นานอาจจะแห้งไป สามทางน้ำซับหมายถึงเส้นทางน้ำใต้ดินที่ไหลซึมผ่านชั้นดินไปสะสมอยู่ที่ใดที่หนึ่งจนเต็มไม่สามารถสะสมได้อีกสุดท้ายมันก็ผุดออกมาทางผิวดิน (คล้ายกับพวกตาน้ำ หรือน้ำพุ) น้ำใต้ดินสำคัญอย่างไร น้ำใต้ดิน ไม่ว่าจะเป็นน้ำชนิดไหนก็ตามมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นแหล่งน้ำที่จะช่วยให้มนุษย์และสัตว์สามารถดึงขึ้นมาใช้เพื่อดำเนินชีวิตอยู่ได้ อย่างเช่น บางพื้นที่ในชนบทต่างจังหวัดยังไม่มีการจัดการด้านประปาให้เข้าถึงได้ ก็อาจจะต้องดึงน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้แทน สองการขุดน้ำใต้ดินอาจจะพัฒนาให้กลายเป็นน้ำผิวดินสำหรับการเกษตรได้ อย่างเช่น การขุดบ่อ, สระน้ำ เป็นต้น วิธีการใช้ต้องถูกวิธี การเลือกใช้น้ำใต้ดินไม่ได้หมายความว่า ใครจะขุดก็ได้ ทุกอย่างต้องมีขั้นตอนการดำเนินการที่ถูกต้อง ตั้งแต่การขออนุญาตขุดเจาะเพื่อค้นหาน้ำใต้ดิน การเอาขึ้นมาใช้ และการกลบฝังหลุมที่ขุด ที่ต้องเข้มงวดเรื่องนี้เป็นเพราะว่าการขุดเจาะน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ไม่ว่าจะเป็นความลึกระดับไหนก็ตาม จะส่งผลต่อหน้าดินบริเวณโดยรอบด้วย หากการขุดทำอย่างไม่ถูกวิธี อาจจะทำให้หน้าดินการเกิดพังทลายขึ้นมา หรือ […]

วิธีจัดการทรัพยากรน้ำในประเทศไทย

‘น้ำ’ จัดเป็นทรัพยากรธรรมชาติ มีอยู่อย่างเหลือเฟือไม่มีวันหมดไปจากโลก เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วสามารถเสื่อมคุณภาพ แต่สามารถบูรณะให้กลับมีสภาพดีดังเดิมได้ โดยพลังงานอันมหาศาลจากดวงอาทิตย์ เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำฝน , น้ำบนดิน , น้ำใต้ดิน หรือน้ำบาดาล ‘น้ำ’ ได้รับการออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่… น้ำฝน เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำ แล้วร่วงหล่นออกมากลายเป็นน้ำฝน น้ำผิวพื้น เกิดจากน้ำฝนและน้ำขังตามผิวดิน น้ำใต้ดิน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1.น้ำใต้ดินอันเกิดจากน้ำฝน หรือหิมะละลายซึมลงไปในดิน ‘น้ำ’ ที่มีความสำคัญของประเทศไทย ภาคเหนือ มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขา สลับไปกับพื้นที่ราบหุบเขา ทำให้มีต้นน้ำลำธารมากมาย ตลอดจนมีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย เช่น แม่น้ำปิง , แม่น้ำวัง , แม่น้ำยม , กว๊านพะเยา เป็นต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่กว้างขวาง ปราศจากทิวเขากั้น ทำให้มีแม่น้ำน้อย เช่น แม่น้ำลำพระเพลิง ,แม่น้ำชี , แม่น้ำมูล , […]