ความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานในสนธิสัญญาน้ำ

น้ำจืดถือว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อคอยหล่อเลี้ยงเหล่าบรรดาสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งหลายให้สามารถมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ เป็นสิ่งสำคัญที่คน สัตว์ และพืชแทบทุกชนิดจำเป็นต้องใช้เพื่อการดำรงชีพหากขาดน้ำจืดก็คงจะไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้บนโลกใบนี้อย่างแน่นอน เมื่อเป็นเช่นนั้นบริเวณใดก็ตามที่มีแหล่งน้ำจืดจึงเป็นบริเวณที่มีความสำคัญอย่างที่สุด คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นเองจึงจำเป็นจะต้องหวงแหนเป็นเรื่องธรรมดา   เมื่อโลกถูกแบ่งพรหมแดนออกเป็นประเทศต่างๆ นั่นก็หมายความว่าอาณาเขตของโลกใบนี้ทุกพื้นที่ต่างก็มีเจ้าของกันไปหมด แหล่งน้ำจืดในพื้นที่ต่างๆ ด้วยก็เช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นระหว่าง 2 ประเทศนั่นคือ อินเดียกับปากีสถาน […]

ประเทศปลายน้ำได้รับผลอย่างไรกับสนธิสัญญาน้ำ

น้ำถือว่าเป็นปัจจัยที่คอยหล่อเลี้ยงคนทั้งโลกให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่อดอยาก เคยมีคำกล่าวที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าขาดอาหาร 7 วันยังพอทนอยู่ได้ แต่ถ้าหากขาดน้ำไม่เกิน 3 วัน ก็คงไม่มีใครจะรอดชีวิตไปได้นี่คือเรื่องจริงที่ทุกคนรู้กันดีด้วยเหตุนี้เมื่อมีการแบ่งแยกพื้นที่ออกเป็นแต่ละประเทศอย่างชัดเจนในปัจจุบัน เรื่องของแหล่งน้ำจืดจึงกลายเป็นปัญหาสำคัญของหลายๆ ประเทศที่ตัวเองรู้สึกว่าค่อนข้างถูกเอารัดเอาเปรียบ บ่อยครั้งที่เราอาจเห็นได้ว่ามีปัญหาในเรื่องของการแย่งความเป็นเจ้าของในเรื่องของการใช้น้ำ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการจัดทำสนธิสัญญาน้ำขึ้น สนธิสัญญาน้ำ ก็หมายถึงการทำสัญญาที่ว่ากันด้วยเรื่องของการใช้ประโยชน์จากน้ำ เป็นการทำข้อตกลงระหว่างพื้นที่ประเทศต่างๆ […]

10 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับสนธิสัญญาน้ำ

ถือได้ว่าเป็นเวลาเกือบ 60 ปี เข้าไปแล้วที่ประเทศอินเดียกับปากีสถานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขปราศจากปัญหาขอพิพาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำ โดยประเด็นหลักก็คงอยู่ที่เรื่องของการใช้แม่น้ำสินธุและแม่น้ำแคว เหตุผลที่ความสงบสุขในเรื่องของการใช้น้ำระหว่างสองประเทศนี้สงบสุขลงได้ก็มาจากการที่มีการทำสนธิสัญญาน้ำ หากจะย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าทางรัฐบาลของอินเดียเองก็ไม่สามารถที่จะหาทางออกที่ดีได้ในการแบ่งปันน้ำที่ได้ไหลผ่านระหว่างประเทศอินเดียกับปากีสถาน จากการที่มีสนธิสัญญาฉบับนี้ขึ้นก็เปรียบได้กับการเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกันผ่านการทำงานทางด้านกฎหมาย อย่างไรก็ดีลองมาเรียนรู้กับ 10 สิ่งที่ต้องรู้ในสนธิสัญญาน้ำฉบับนี้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง 1.สนธิสัญญาน้ำของแม่น้ำสินธุได้ลงนามเมื่อวันที่ 19 กันยายน […]