4 วิธีรักษ์น้ำ จากชุมชนสู่ครัวเรือนของคุณ

หนึ่งในปัจจัยที่มนุษย์จะขาดไปไม่ได้เลย สิ่งนั้นก็คือ ‘น้ำ’ น้ำคือมารดาของสรรพสิ่งอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์นานาชนิด รวมทั้งธรรมชาติ ต้นไม้ ใบหญ้า ล้วนต้องการน้ำ เพื่อทำให้ชีวิตยังสามารถเจริญเติบโต และอยู่รอดต่อไปได้ แต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สุด ก็คือต้องยอมรับว่ามนุษย์ เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญ ที่ทำให้แหล่งน้ำต่างๆ เกิดการเสื่อมโทรมลง ไม่ว่าจะเป็นทะเล แม่น้ำลำคลอง ห้วยหนอง คลองบึงต่างๆ เพราะฉะนั้นก่อนที่สภาพแวดล้อมทางน้ำจะแย่ลงไปอีก ทุกวันนี้เราทุกคนจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์น้ำในทางที่ถูกต้องและใช้น้ำให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ปัญหาน้ำที่เราต้องใส่ใจ สำหรับคนเมือง ปัญหาเรื่องการใช้น้ำนี้ ก็คงไม่ใช่ปัญหาที่หนักหนาสาหัสเสียเท่าไหร่ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้อ่านต้องรู้ก็คือประชาชนที่อยู่ตามต่างจังหวัด หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล เรื่องน้ำจัดเป็นปัญหาใหญ่และมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สูง การหาน้ำมาใช้นั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก นอกจากนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมแล้ว ก็ยังนำมาใช้ในชุมชนครัวเรือนต่างๆ อีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงเกิดแนวคิดในการบริหารน้ำในชุมชน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นมา ด้วยการขอความร่วมมือจากชุมชน เริ่มจากศึกษาว่า ปัญหาเกิดจากอะไร หลังจากนั้นก็มาปรึกษาหารือ เพื่อร่วมกันหาทางออกให้แก่ชุมชน ด้วยการหาทรัพยากรที่มีอยู่มาปรับใช้แก้ไข รวมทั้งพยายามสืบค้นภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการประสานงานขอความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาร่วมด้วย ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับแนวทาง 4 ประการที่ชุมชนสามารถช่วยกันปรับตัวและร่วมกันทำ ได้แก่… การเก็บน้ำฝน การเก็บน้ำฝนเพื่อนำมาใช้นี้ จัดเป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่โบราณ […]

คนไทยคิดอย่างไรกับการอนุรักษ์น้ำในปัจจุบัน

‘น้ำ’ จัดเป็นทรัพยากรอันแสนมีค่าของโลก โดยพื้นที่ 2 ใน 3 ของโลกจะประกอบด้วยน้ำ หากแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นน้ำเค็มไม่อาจนำมาบริโภคได้อยู่แล้ว มีน้ำเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้นที่เป็นน้ำจืด และน้ำจืดนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งมาจากบริเวณขั้วโลก รวมไปถึงน้ำใต้ดินซึ่งไม่อาจนำมาใช้ได้ด้วย สำหรับแหล่งน้ำจืดนี้ จะได้มาจากทะเลสาบ, อ่างเก็บน้ำ, แม่น้ำ และสำธาร เรื่องอันน่าสลด คือ ในปัจจุบันมีประชาชน 1,400 ล้านคนจากทั่วโลกขาดน้ำสะอาด น้ำกับประเทศไทย วันที่ 22 มีนาคม ของทุกๆ ปี คือ ‘วันน้ำโลก’ ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ เพื่อให้มีการจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนต่อไปในอนาคต สำหรับในประเทศไทยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำมาตลอดอย่างต่อเนื่อง เช่น สถานการณ์ภัยแล้งอันรุนแรง, ปริมาณน้ำสำรองไม่เพียงพอ, ปัญหาแหล่งน้ำเสื่อมโทรม มีสาเหตุมาจากบ้านเรือน, ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ซึ่งวิกฤตปัญหาใหญ่เหล่านี้ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ, สังคม รวมทั้งการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล  ผลการสำรวจน้ำกับคนไทย จากผลการสำรวจพบว่าประชาชนชาวไทย มีความเห็นดังนี้… ความพอเพียง ร้อยละ 11 มีความเห็นว่ามีพอต่อความต้องการ ร้อยละ […]

วิธีการอนุรักษ์น้ำด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

‘น้ำ’ คือ หนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนสมควรพึงกระทำ เพราะการบำบัดน้ำเสียในแต่ล่ะครั้งต้องใช้ทั้งเวลาและพลังเงินเป็นอย่างสูง หรือหากมองจากจุดเล็กที่สุด คือ อย่างน้อยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ก็ช่วยทำให้คุณประหยัดเงินไปได้เยอะ เพราะฉะนั้นมาช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากันจริงๆ ดีกว่า ดูแลป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำ สำหรับจุดเสียรั่วไหลที่พบได้มากที่สุด คือ จุดจ่ายน้ำ, ข้อต่อ, ข้องอ, ถังเก็บน้ำสุขภัณฑ์ สำหรับ สาเหตุของการรั่วไหลอาจเกิดมาได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง, การเลือกใช้อุปกรณ์มีคุณภาพไม่เหมาะสม, การเลือกใช้อุปกรณ์ไม่สอดคล้องกับการใช้งาน และอื่นๆ เพราะฉะนั้นจึงควรตรวจสอบพร้อมบำรุงรักษาอยู่เสมอ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำสิ้นเปลือง หลังจากอุดรอยรั่วไม่พึงประสงค์ไปแล้ว คราวนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำกันบ้าง ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน โดยมีหลักการดังนี้… การอาบน้ำอย่างรู้คุณค่า ปิดฝักบัวทุกครั้งขณะถูสบู่หรือสระผม ใน 1 นาทีฝักบัวจะใช้น้ำ 9 ลิตร เพราะฉะนั้นควรใช้เวลาอาบน้ำให้สั้นลง ใช้กะละมังรองรับน้ำเย็นซึ่งมักถูกเปิดทิ้ง 10-20 วินาที ก่อนน้ำจะอุ่น ใช้ฝักบัวที่มีความประหยัดน้ำจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้มากถึง ร้อยละ 50 การซักผ้าแบบรู้คุณค่าของน้ำ พยายามหลีกเลี่ยงการซักผ้าครั้งละจำนวนน้อย แช่ผ้าพร้อมผงซักฟอกก่อนซักจริง 20 นาที ซักผ้าในปริมาณที่เข้ากับความสามารถของเครื่อง ใช้เครื่องซักผ้าที่มีแกนหมุนแนวนอน เลือกซื้อเครื่องซักผ้าระบบน้ำเย็น การใช้ก๊อกน้ำแบบรู้คุณค่าของน้ำ พยายามตรวจหารอยรั่วของก๊อกน้ำ […]