4 วิธีรักษ์น้ำ จากชุมชนสู่ครัวเรือนของคุณ

หนึ่งในปัจจัยที่มนุษย์จะขาดไปไม่ได้เลย สิ่งนั้นก็คือ ‘น้ำ’ น้ำคือมารดาของสรรพสิ่งอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์นานาชนิด รวมทั้งธรรมชาติ ต้นไม้ ใบหญ้า ล้วนต้องการน้ำ เพื่อทำให้ชีวิตยังสามารถเจริญเติบโต และอยู่รอดต่อไปได้ แต่สิ่งที่น่าเศร้าที่สุด ก็คือต้องยอมรับว่ามนุษย์ เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญ ที่ทำให้แหล่งน้ำต่างๆ เกิดการเสื่อมโทรมลง ไม่ว่าจะเป็นทะเล แม่น้ำลำคลอง ห้วยหนอง คลองบึงต่างๆ เพราะฉะนั้นก่อนที่สภาพแวดล้อมทางน้ำจะแย่ลงไปอีก ทุกวันนี้เราทุกคนจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์น้ำในทางที่ถูกต้องและใช้น้ำให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ปัญหาน้ำที่เราต้องใส่ใจ สำหรับคนเมือง ปัญหาเรื่องการใช้น้ำนี้ ก็คงไม่ใช่ปัญหาที่หนักหนาสาหัสเสียเท่าไหร่ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้อ่านต้องรู้ก็คือประชาชนที่อยู่ตามต่างจังหวัด หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล เรื่องน้ำจัดเป็นปัญหาใหญ่และมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สูง การหาน้ำมาใช้นั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากมาก นอกจากนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมแล้ว ก็ยังนำมาใช้ในชุมชนครัวเรือนต่างๆ อีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงเกิดแนวคิดในการบริหารน้ำในชุมชน ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดขึ้นมา ด้วยการขอความร่วมมือจากชุมชน เริ่มจากศึกษาว่า ปัญหาเกิดจากอะไร หลังจากนั้นก็มาปรึกษาหารือ เพื่อร่วมกันหาทางออกให้แก่ชุมชน ด้วยการหาทรัพยากรที่มีอยู่มาปรับใช้แก้ไข รวมทั้งพยายามสืบค้นภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการประสานงานขอความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาร่วมด้วย ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับแนวทาง 4 ประการที่ชุมชนสามารถช่วยกันปรับตัวและร่วมกันทำ ได้แก่… การเก็บน้ำฝน การเก็บน้ำฝนเพื่อนำมาใช้นี้ จัดเป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่โบราณ […]