คนไทยคิดอย่างไรกับการอนุรักษ์น้ำในปัจจุบัน

‘น้ำ’ จัดเป็นทรัพยากรอันแสนมีค่าของโลก โดยพื้นที่ 2 ใน 3 ของโลกจะประกอบด้วยน้ำ หากแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นน้ำเค็มไม่อาจนำมาบริโภคได้อยู่แล้ว มีน้ำเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้นที่เป็นน้ำจืด และน้ำจืดนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งมาจากบริเวณขั้วโลก รวมไปถึงน้ำใต้ดินซึ่งไม่อาจนำมาใช้ได้ด้วย สำหรับแหล่งน้ำจืดนี้ จะได้มาจากทะเลสาบ, อ่างเก็บน้ำ, แม่น้ำ และสำธาร เรื่องอันน่าสลด คือ ในปัจจุบันมีประชาชน 1,400 ล้านคนจากทั่วโลกขาดน้ำสะอาด น้ำกับประเทศไทย วันที่ 22 มีนาคม ของทุกๆ ปี คือ ‘วันน้ำโลก’ ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ เพื่อให้มีการจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืนต่อไปในอนาคต สำหรับในประเทศไทยตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำมาตลอดอย่างต่อเนื่อง เช่น สถานการณ์ภัยแล้งอันรุนแรง, ปริมาณน้ำสำรองไม่เพียงพอ, ปัญหาแหล่งน้ำเสื่อมโทรม มีสาเหตุมาจากบ้านเรือน, ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม ซึ่งวิกฤตปัญหาใหญ่เหล่านี้ได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ, สังคม รวมทั้งการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล  ผลการสำรวจน้ำกับคนไทย จากผลการสำรวจพบว่าประชาชนชาวไทย มีความเห็นดังนี้… ความพอเพียง ร้อยละ 11 มีความเห็นว่ามีพอต่อความต้องการ ร้อยละ […]

วิธีการอนุรักษ์น้ำด้วยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

‘น้ำ’ คือ หนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนสมควรพึงกระทำ เพราะการบำบัดน้ำเสียในแต่ล่ะครั้งต้องใช้ทั้งเวลาและพลังเงินเป็นอย่างสูง หรือหากมองจากจุดเล็กที่สุด คือ อย่างน้อยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ก็ช่วยทำให้คุณประหยัดเงินไปได้เยอะ เพราะฉะนั้นมาช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากันจริงๆ ดีกว่า ดูแลป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำ สำหรับจุดเสียรั่วไหลที่พบได้มากที่สุด คือ จุดจ่ายน้ำ, ข้อต่อ, ข้องอ, ถังเก็บน้ำสุขภัณฑ์ สำหรับ สาเหตุของการรั่วไหลอาจเกิดมาได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง, การเลือกใช้อุปกรณ์มีคุณภาพไม่เหมาะสม, การเลือกใช้อุปกรณ์ไม่สอดคล้องกับการใช้งาน และอื่นๆ เพราะฉะนั้นจึงควรตรวจสอบพร้อมบำรุงรักษาอยู่เสมอ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำสิ้นเปลือง หลังจากอุดรอยรั่วไม่พึงประสงค์ไปแล้ว คราวนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำกันบ้าง ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน โดยมีหลักการดังนี้… การอาบน้ำอย่างรู้คุณค่า ปิดฝักบัวทุกครั้งขณะถูสบู่หรือสระผม ใน 1 นาทีฝักบัวจะใช้น้ำ 9 ลิตร เพราะฉะนั้นควรใช้เวลาอาบน้ำให้สั้นลง ใช้กะละมังรองรับน้ำเย็นซึ่งมักถูกเปิดทิ้ง 10-20 วินาที ก่อนน้ำจะอุ่น ใช้ฝักบัวที่มีความประหยัดน้ำจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้มากถึง ร้อยละ 50 การซักผ้าแบบรู้คุณค่าของน้ำ พยายามหลีกเลี่ยงการซักผ้าครั้งละจำนวนน้อย แช่ผ้าพร้อมผงซักฟอกก่อนซักจริง 20 นาที ซักผ้าในปริมาณที่เข้ากับความสามารถของเครื่อง ใช้เครื่องซักผ้าที่มีแกนหมุนแนวนอน เลือกซื้อเครื่องซักผ้าระบบน้ำเย็น การใช้ก๊อกน้ำแบบรู้คุณค่าของน้ำ พยายามตรวจหารอยรั่วของก๊อกน้ำ […]

น้ำในดินและน้ำบาดาลแตกต่างกันอย่างไร

เดิมทีมนุษย์เราจะตั้งถิ่นฐานตรงไหนก็ตาม เรื่องน้ำเป็นปัจจัยอย่างแรกที่มนุษย์ต้องคำนึงถึง เนื่องจากน้ำเป็นวัตถุดิบสำคัญในการดำรงชีวิตั้งแต่กิน ดื่ม ใช้งาน อาบน้ำ ทำการเกษตร และอีกมากมายต้องใช้น้ำทั้งนั้นเลยไม่แปลกที่การตั้งถิ่นฐานจะต้องอยู่ใกล้น้ำผิวดินอย่างแม่น้ำ ลำคลองก่อน แต่บางกลุ่มก็เลือกห่างจากน้ำผิวดินไปมองหาน้ำในดินและน้ำบาดาลแทน ทั้งสองอย่างนี้แตกต่างกันอย่างไร ความลึกของแหล่งน้ำ น้ำในดิน และ น้ำบาดาลความแตกต่างข้อแรกก็คือ ระดับความลึกในการขุดน้ำในดินนั้นจะเป็นน้ำที่อยู่ไม่ลึกมากเท่าไร เรียกว่าขุดลึกลงไปกว่าต้นไม้ที่เกิดในบริเวณนั้นก็จะเจอแหล่งน้ำในดินแล้ว แต่หากต้องการจะขุดเจาะน้ำบาดาลอันนี้เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าต้องขุดลงไปลึกถึงลึกมาก ต้องผ่านชั้นดินหลายชั้น จนบางครั้งต้องเจาะเข้าไปถึงชั้นหินเลย เพื่อที่จะทะลวงเข้าไปหาแหล่งน้ำบาดาล ปริมาณของน้ำ สาเหตุที่เราต้องมองหาน้ำในดิน หรือ น้ำบาดาล ก็เพื่อเอาขึ้นมาใช้ประโยชน์ทั้งการดำรงชีพ และ การเกษตร ซึ่งปริมาณของน้ำมีผลอย่างมากต่อการเลือกใช้งาน หากเป็นน้ำในดินการขุดเจาะจะง่ายกว่า แต่ปริมาณน้ำในดินก็ไม่ได้มากพอขนาดนั้น ส่วนใหญ่เหมาะกับการเจาะเพื่อใช้เป็นครั้งคราวมากกว่า หรือไม่ก็ขุดเจาะเป็นบ่อเพื่อรอรับน้ำฝนตามฤดูกาล แต่น้ำบาดาลแตกต่างกัน น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำที่มีปริมาณมาก สามารถดึงขึ้นมาใช้ได้เยอะ แม้จะเสียเวลาการขุดเจาะ เสียค่าใช้จ่าย แต่ผลที่ได้ตอบรับกลับมาคุ้มค่ามาก ใครที่ทันการเจาะน้ำบาดาลกลางหมู่บ้านที่เป็นแท่นโยกแล้วใช้ร่วมกันทั้งหมู่บ้าน นั่นแหละปริมาณของน้ำบาดาลล่ะ ความสะอาดของน้ำ น้ำที่ดีนอกจากเรื่องของปริมาณ ความสะอาดต้องได้ด้วย หากได้น้ำที่ไม่สะอาดมาอุปโภค บริโภค รับรองได้ว่า เราอาจจะป่วยหรือเกิดโรคอะไรตามมาอย่างแน่นอน แม้ว่าจะมีวิธีการทำน้ำให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นผสมคลอรีน แกว่งสารส้ม เอาไปต้ม เอาไปกรองก็ตาม แต่หากน้ำสะอาดอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ ซึ่งน้ำผิวดินอาจจะไม่สะอาดเท่าไรเนื่องจากมันยังสะสมเป็นเวลาไม่นาน และยังไม่กระบวนการกรองจากธรรมชาติเท่าไร […]