Natural sources

แหล่งน้ำผิวดินหากจะเรียกง่ายๆ ก็คือแหล่งน้ำที่สามารถมองเห็นได้ทันทีที่พบ ไม่จำเป็นต้องขุดหรือทำการเจาะลงไปในใต้เหมือนบ่อบาดาลซึ่งปัจจุบันในเมืองใหญ่ๆ ได้เลิกการใช้น้ำบาบาลเนื่องจากทำให้ดินทรุด โดยทั่วไปแล้วแหล่งน้ำผิวดินจะหมายถึง แม่น้ำ ลำคลอง บึง เป็นต้น แหล่งน้ำผิวดินแบ่งการใช้ประโยชน์ใหญ่ๆ ได้ 3 ประเภท

 

Waterfall

1.แหล่งน้ำที่มีคุณภาพตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการทิ้งของกิจกรรมต่างๆ คือแหล่งน้ำที่สามารถน้ำมาเพื่อใช้อุปโภค บริโภคได้แต่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อก่อน หรือแหล่งน้ำที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายและเกิดการขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำนั้นได้

 

Water use

2.แหล่งน้ำที่เกิดจากการทิ้งของกิจกรรมบางอย่าง เป็นน้ำที่เหลือจากการใช้งานแล้วหากต้องการจะนำมาอุปโภคจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เช่น น้ำจากสระว่ายน้ำ น้ำจากครัวเรือนแม้แต่จากโรงงานอุตสาหกรรมที่ถึงจะมีขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียอยู่แล้วก็ตาม ถ้าต้องบริโภคจะต้องฆ่าเชื้อโรคด้วยเช่นกัน

 

Water tourism

3.แหล่งน้ำที่ใช้ในการคมนาคม แน่นอนว่าต้องเป็นแหล่งน้ำที่เรือวิ่งได้หรือสัญจรไปมานั้นเอง เช่นคลองแสนแสบที่เปิดให้บริการเดินทางโดยเรือ หากจะนำน้ำนั้นมาใช้งานจะต้องผ่านขั้นตอนอย่างที่กล่าวมาเสียก่อนถึงจะนำไปใช้อย่างอื่นได้

สำหรับการประปาเองก็มีการตั้งเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำ เพื่อที่จะนำมาผลิตเป็นน้ำประปาให้กับประชาชนใช้ในการอุปโภคคนกรุงเทพฯ ขณะนี้น้ำประปาที่ใช้อยู่ทุกวันเป็นน้ำที่มาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำแม่กลอง

 

Arid

น้ำกับฤดูแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานกับการฤดูแล้งที่มาถึงเป็นประจำ ไม่ว่าจะจัดการน้ำดีอย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ต้องการใช้น้ำจริงๆ แล้วกับไม่สามารถใช้ได้ส่วนคนที่ต้องการกับไม่เห็นคุณค่า ในบางจังหวัดนั้นประสบกับภัยแล้งชนิดที่ว่าต้องให้ภาครัฐนำรถขนน้ำมาส่งให้ถึงที่ ทำให้สิ่งที่เป็นห่วงว่าเมื่อวันหนึ่งประชาชนทุกคนไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น้ำลำคลองแล้วจะมีน้ำเพียงพอต่อการใช้งานได้อย่างไร เพราะเมื่อมีการปนเปื้อนสารเคมีจะไม่สามารถนำไปใช้งานหรือหากอยู่ในสภาพที่น้ำเน่ามากไปนำไปรดต้นไม้ก็ส่งกลิ่นเหม็น น้ำที่ใช้ถูกบ้านเมื่อเสร็จแล้วนำไปรดต้นไม้ดีกว่าเททิ้งให้เปล่าประโยชน์ ซักผ้าครั้งละมากๆ ล้างผักโดยการใส่น้ำลงภาชนะแช่ทิ้งไว้แล้วจึงล้างน้ำเปล่าอีกครั้ง เหมือนกับไฟฟ้าที่ปัจจุบันมีการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน หากเป็นแบบนี้ต่อไปอนาคตเราอาจจะต้องซื้อน้ำอาบก็ได้