‘น้ำ’ คือ หนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนสมควรพึงกระทำ เพราะการบำบัดน้ำเสียในแต่ล่ะครั้งต้องใช้ทั้งเวลาและพลังเงินเป็นอย่างสูง หรือหากมองจากจุดเล็กที่สุด คือ อย่างน้อยการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ก็ช่วยทำให้คุณประหยัดเงินไปได้เยอะ เพราะฉะนั้นมาช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากันจริงๆ ดีกว่า

ดูแลป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำ

สำหรับจุดเสียรั่วไหลที่พบได้มากที่สุด คือ จุดจ่ายน้ำ, ข้อต่อ, ข้องอ, ถังเก็บน้ำสุขภัณฑ์ สำหรับ สาเหตุของการรั่วไหลอาจเกิดมาได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง, การเลือกใช้อุปกรณ์มีคุณภาพไม่เหมาะสม, การเลือกใช้อุปกรณ์ไม่สอดคล้องกับการใช้งาน และอื่นๆ เพราะฉะนั้นจึงควรตรวจสอบพร้อมบำรุงรักษาอยู่เสมอ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำสิ้นเปลือง

หลังจากอุดรอยรั่วไม่พึงประสงค์ไปแล้ว คราวนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำกันบ้าง ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน โดยมีหลักการดังนี้…

การอาบน้ำอย่างรู้คุณค่า

 • ปิดฝักบัวทุกครั้งขณะถูสบู่หรือสระผม
 • ใน 1 นาทีฝักบัวจะใช้น้ำ 9 ลิตร เพราะฉะนั้นควรใช้เวลาอาบน้ำให้สั้นลง
 • ใช้กะละมังรองรับน้ำเย็นซึ่งมักถูกเปิดทิ้ง 10-20 วินาที ก่อนน้ำจะอุ่น
 • ใช้ฝักบัวที่มีความประหยัดน้ำจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้มากถึง ร้อยละ 50

Conserve-water-pic

การซักผ้าแบบรู้คุณค่าของน้ำ

 • พยายามหลีกเลี่ยงการซักผ้าครั้งละจำนวนน้อย
 • แช่ผ้าพร้อมผงซักฟอกก่อนซักจริง 20 นาที
 • ซักผ้าในปริมาณที่เข้ากับความสามารถของเครื่อง
 • ใช้เครื่องซักผ้าที่มีแกนหมุนแนวนอน
 • เลือกซื้อเครื่องซักผ้าระบบน้ำเย็น

การใช้ก๊อกน้ำแบบรู้คุณค่าของน้ำ

 • พยายามตรวจหารอยรั่วของก๊อกน้ำ ถ้าเจอให้ซ่อมทันที
 • แปรงฟันด้วยการใช้แก้วรองน้ำจะใช้น้ำเพียงแค่ 1 ลิตรเท่านั้น
 • ถ้าโกนหนวดด้วยการเปิดน้ำเฉพาะตอนล้างจะใช้น้ำ 1-2 ลิตรเท่านั้น
 • การเปิดก๊อกน้ำขณะไม่มีการใช้น้ำ เช่น แปรงฟัน , ถูสบู่ หรือปล่อยให้น้ำล้นอ่างอย่างน่าเสียดาย คุณกำลังสูญเสียน้ำ 9 ลิตร/นาที
 • การปิดก๊อกน้ำไม่สนิทหรือมีข้อต่อหลวม จนกระทั่งมีน้ำหยดลงพื้นตลอดเวลา จะทำให้มีการสูญเสียน้ำวันละ 60 ลิตรเลยทีเดียว

เพราะฉะนั้นหลักสำคัญ คือ คุณต้องพยายามอุดรอยรั่วต่างๆ ที่ไม่อยู่ในบ้าน และเปิดน้ำเฉพาะตอนใช้เท่านั้น ตอนที่ไม่ใช้ถึงแม้จะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็ให้ปิดทันที่ นี่คือหลักการง่ายๆ ที่คุณนำไปปรับใช้ได้