‘น้ำ’ คือ หนึ่งในปัจจัยที่มีความสำคัญต่อทั้งชีวิตมนุษย์, สัตว์ และธรรมชาติ จากความเจริญของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจำนวนมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นจึงก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และต้องใช้เวลาในการแก้ไขมลพิษทางน้ำส่งผลเสียในหลายๆ ประการ เช่น ทำให้สัตว์น้ำล้มตาย, ระบบนิเวศพัง จนกระทั่งส่งผลให้สภาพแวดล้อมโดยรวมเสื่อมโทรมลงเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำ จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องปรับเปลี่ยนความคิดทัศนคติ และปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตในบางด้านเพื่อยกระดับน้ำให้มีความคุณภาพที่ดีขึ้น ด้วยแนวทางเหล่านี้

  1. แก้ไขจากภายในจิตใจ

ด้วยการปลูกจิตสำนึก ในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำ โดยเริ่มจากตัวเองรวมทั้งคนในครอบครัว ค่อยๆ ขยายวงกว้างไปในแหล่งชุมชน, สังคม จนกระทั่งกลายเป็นปึกแผ่น ในเรื่องของการมีจิตสำนึกในการใช้น้ำทั่วประเทศ จากจุดเล็กๆ สามารถขยายใหญ่ได้ ถ้าทำอย่างต่อเนื่อง

  1. ใช้วิธีธรรมชาติบำบัด

ในแนวทางการฟื้นฟูธรรมชาติ มีหลักการที่เรียกว่าธรรมชาติบำบัด โดยหลักการนี้ตั้งอยู่ในภายใต้แนวคิดที่ว่าด้วย ธรรมชาติสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ เพียงแต่ว่าจะต้องมีการปิดสถานที่ ไม่ให้เติมสิ่งปฏิกูลลงไปอีก หลังจากนั้นธรรมชาติก็จะค่อยๆ ฟื้นฟูตัวเอง แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถช่วยให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองได้ดีขึ้นด้วยการปลูกพืช ที่มีประโยชน์ในน้ำช่วยในการดักจับสิ่งปฏิกูลทั้งหลาย รวมทั้งยังเป็นการเติมออกซิเจนให้แก่น้ำ ทำให้น้ำฟื้นฟูตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

  1. เลิกเติมของเน่าเสีย

ถ้าเริ่มดำเนินการฟื้นฟูแล้ว ก็ต้องเลิกเติมของเน่าเสีย สิ่งปฏิกูลขยะลงไปในน้ำ เพราะต่อให้พยายามฟื้นฟูมากแค่ไหนแต่ถ้ายังมีผู้ที่ทิ้งขยะลงในน้ำ ก็ไม่มีความหมายอยู่ดี ซึ่งการทิ้งขยะที่ถูกต้องนั้น จะต้องนำไปทิ้งในถังขยะที่กทม.ได้จัดไว้ให้รวมทั้งฝึกหัดการแยกขยะ ไม่ว่าจะเป็นขยะสด, ขยะพลาสติก ที่สามารถรีไซเคิลได้ กระดาษ, ขวดแก้วและอื่นๆ อีกมากมาย โดยจะมีขยะบางประเภท เช่น หนังสือพิมพ์, กล่องกระดาษ, ขวดแก้ว, กระป๋องขวด, พลาสติกเมื่อสะสมไว้จำนวนมากแล้วก็ยังนำไปขายต่อเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

  1. ลดปริมาณการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน

หรือ ใช้ให้มีคุณค่ามากขึ้น บางคนมีนิสัยชอบเปิดน้ำทิ้งขณะแปรงฟัง ก็แนะนำให้เปลี่ยนนิสัยปิดน้ำเสีย หรือเปลี่ยนมาเป็นการใช้แก้วด้วยการรองน้ำลงแก้ว นำน้ำที่ใช้ในการซักผ้าในการรดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

  1. ใช้ EM Ball หรือ จุลินทรีย์ก้อน

ช่วยบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำ บรรเทากลิ่นเหม็น อีกทั้งยังช่วยสลายไขมันที่อยู่ในแหล่งน้ำ แต่มีข้อพึงระวังในการใช้ คือจะต้องใช้กับน้ำที่มีการหมุนเวียน หรือน้ำที่มีการไหล ไม่ใช่กับน้ำในอ่าง หรือในบึงที่อยู่นิ่งเพราะมิฉะนั้นน้ำจะยิ่งเน่ากว่าเดิม

  1. ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

เพื่อเป็นการป้องกันสารตกค้างในแผ่นดิน เมื่อฝนตกลงมา ก็จะทำให้เกิดการไหลของสารเคมีนั้นไปออกไปปะปน สู่แม่น้ำลำคลองได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้เกิด มลพิษทางน้ำขึ้นได้นั่นเอง

และนี่ก็คือวิธีการง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของแต่ละคนได้ ซึ่งถ้าคุณเป็นคนเมือง วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ การนำใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ นำน้ำที่ยังสะอาดไปใช้ต่อ ถ้าคุณเป็นผู้ที่ทำเกษตรกรรม ก็เน้นวิธีการปลูกผักด้วยวิธีธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีนอกจากจะไม่ทำให้แหล่งน้ำปนเปื้อนแล้ว ก็ยังส่งผลดีต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ทานอีกด้วย