Water Consumption

น้ำเป็นสิ่งที่เราใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้งานเสียอีก ไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภค ขาดไฟฟ้ายังสามารถดำรงชีพอยู่ได้แต่หากขาดน้ำเพียงอย่างเดียวสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแทบจะไม่สามารถอยู่รอดจึงหันมาใส่ใจน้ำกับความสำคัญในชีวิต แล้วน้ำทำอะไรได้บ้าง

waste water

มนุษย์จัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้งานปริมานน้ำมากที่สุดรวมถึงการทำให้เกิดน้ำเสียเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน โดยเราใช้น้ำเพื่อทำอาหาร ล้างสิ่งสกปรก อาบน้ำ รับประทาน ใช้น้ำเป็นส่วนผสมในการทำน้ำอัดลม ชา กาแฟเป็นต้น จึงได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัด สำหรับการบำบัดน้ำเสียมีด้วยกันหลายวิธีหากเป็นภาคครัวเรือน คือการติดตั้งบ่อดักไขมันตามบ้านเรือนเพื่อเป็นการบำบัดน้ำในขั้นตอนแรก สำหรับบ้านเรือนที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำคลองนั้นก็ไม่ควรที่จะทิ้งขยะลงไป โดยปัจจุบันหากใครเคยผ่านแถวประตูกั้นนำแต่ละเขตในพื้นที่กรุงเทพฯ จะเห็นได้ว่ามีปริมาณขยะที่ค้างอยู่เป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็นจากน้ำที่เน่าเสียกระจายเป็นวงกว้าง และเคยมีแนวคิดถึงขั้นที่ว่าหากบ้านไหนใช้ปริมาณน้ำเยอะจะต้องเสียค่าบำบัดน้ำเสียอีกด้วย แต่ก็ได้รับการคัดค้านจากประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยและภาคอุตสาหกรรมรมที่มีการปล่อยน้ำเสียจะต้องมีการจัดการน้ำที่ผ่านคุณภาพซึ่งจะมีการตรวจคุณภาพน้ำบริเวณรอบโรงงานจากเจ้าหน้าที่รัฐหากไม่เป็นไปตามเกณฑ์อาจถูกสั่งปิดได้

Agricultural wastewater

ถ้าเกิดว่าน้ำเน่าเสียทั้งหมดคนที่เดือนร้อนคือทุกคนบนโลกที่จะไม่มีใช้ จากเมื่อก่อนที่ว่า “น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลา” ทุกวันนี้เมื่อไปที่ไหนก็ไม่สามารถมองเห็นน้ำใสอย่างที่อดีตเคยเป็น การเกษตรควรใช้ปุ๋ยที่เป็นธรรมชาติเพราะเมื่อหากฝนตกจะเกิดการชะล้างสิ่งต่างๆ ลงสู่แม่น้ำ ลำครอง หากใช้สารเคมีเมื่อไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในน้ำ น้ำนับว่าเป็นทรัพยากรที่เมื่อใช้งานแล้วมีวันหมดไปหากไม่ทำการบำบัดให้ดีเสียก่อน แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำที่เกิดจากการไหลมาบรรจบของแม่น้ำสายต่างๆ ไหลออกสู่อ่าวไทย ถ้าลองคิดเล่นๆ ว่ามีการปล่อยน้ำที่ไม่สะอาดลงมาอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำเจ้าพระยา จะทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาสกปรกหรือมีสารปนเปื้อนมากเท่าไหร่ก่อนถึงอ่าวไทยและจะมีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนเท่าไหร่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน ซึ่งปัญหาน้ำเป็นสิ่งที่ทั่วโลกวิตกกังวลกันอยู่รวมถึงมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับน้ำอย่างที่ได้เห็น