น้ำจัดว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างมากของมนุษย์รองจากอากาศเลยก็ว่าได้ หากเราขาดน้ำการจะใช้ชีวิตก็จะยากขึ้นไป นอกจากนั้นน้ำยังเป็นส่วนสำคัญของการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตอีกด้วย แหล่งน้ำในปัจจุบันมีหลายแบบทั้งทะเล แม่น้ำ ทะเลสาบ คลอง บ่อน้ำ และอีกมากมาย นอกจากแหล่งน้ำที่เห็นยังมีแหล่งน้ำใต้ดินอีกด้วย น้ำใต้ดินพวกนี้มันคืออะไร มาจากไหน

แหล่งน้ำใต้ดิน คืออะไร

สำหรับแหล่งน้ำใต้ดินหมายถึง พื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่เยอะ โดยแหล่งน้ำใต้ดินเกิดจากการสะสมน้ำเป็นเวลานานผ่านกระบวนการวิธีต่างๆ มากมาย ปัจจุบันเรานำน้ำใต้ดินมาใช้งาน 3 ลักษณะก็คือ บ่อน้ำบาดาล การขุดเจาะบ่อให้เกิดความลึกจนเจอน้ำซึมขึ้นมา จากนั้นก็ปล่อยให้น้ำซึมขึ้นมาแล้วนำน้ำตรงนั้นขึ้นมาใช้งานบ่อแบบนี้จะลึกมาก มีน้ำอยู่ตลอดเวลาไม่แห้ง สองบ่อน้ำตื้นคล้ายกับวิธีแรกแต่เป็นบ่อที่ตื้น (ใช้น้ำใต้ดิน) พอเจอน้ำซึมออกมาก็หยุดเจาะบางครั้งพอใจเป็นเวลาไม่นานอาจจะแห้งไป สามทางน้ำซับหมายถึงเส้นทางน้ำใต้ดินที่ไหลซึมผ่านชั้นดินไปสะสมอยู่ที่ใดที่หนึ่งจนเต็มไม่สามารถสะสมได้อีกสุดท้ายมันก็ผุดออกมาทางผิวดิน (คล้ายกับพวกตาน้ำ หรือน้ำพุ)

Groundwater-source

น้ำใต้ดินสำคัญอย่างไร

น้ำใต้ดิน ไม่ว่าจะเป็นน้ำชนิดไหนก็ตามมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นแหล่งน้ำที่จะช่วยให้มนุษย์และสัตว์สามารถดึงขึ้นมาใช้เพื่อดำเนินชีวิตอยู่ได้ อย่างเช่น บางพื้นที่ในชนบทต่างจังหวัดยังไม่มีการจัดการด้านประปาให้เข้าถึงได้ ก็อาจจะต้องดึงน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้แทน สองการขุดน้ำใต้ดินอาจจะพัฒนาให้กลายเป็นน้ำผิวดินสำหรับการเกษตรได้ อย่างเช่น การขุดบ่อ, สระน้ำ เป็นต้น

วิธีการใช้ต้องถูกวิธี

การเลือกใช้น้ำใต้ดินไม่ได้หมายความว่า ใครจะขุดก็ได้ ทุกอย่างต้องมีขั้นตอนการดำเนินการที่ถูกต้อง ตั้งแต่การขออนุญาตขุดเจาะเพื่อค้นหาน้ำใต้ดิน การเอาขึ้นมาใช้ และการกลบฝังหลุมที่ขุด ที่ต้องเข้มงวดเรื่องนี้เป็นเพราะว่าการขุดเจาะน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ไม่ว่าจะเป็นความลึกระดับไหนก็ตาม จะส่งผลต่อหน้าดินบริเวณโดยรอบด้วย หากการขุดทำอย่างไม่ถูกวิธี อาจจะทำให้หน้าดินการเกิดพังทลายขึ้นมา หรือ หลุมที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบให้เกิดพื้นดินแตกจากแรงกระแทกขุดก็ได้เช่นกัน ยังไม่รวมถึงการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้มากเกินไปจนทำให้เกิดผลเสียระยะยาวต่อชั้นดิน ชั้นหินบริเวณโดยรอบอีก

ดังนั้นการนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้จึงต้องผ่านการวางแผน ศึกษาข้อดีข้อเสียมาเป็นอย่างดี ไม่อย่างนั้นการขุดน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้อาจจะทำให้เกิดผลเสียระยะยาวได้