น้ำเป็นสิ่งสำคัญของสิ่งมีชีวิตทุกประเภทแต่ปัญหาใหญ่ในเวลานี้ก็คือเกิดน้ำเสียมากมายจนทำให้สิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดรวมถึงคนเองก็ไม่สามารถใช้น้ำได้จากแหล่งน้ำหลายๆ แห่ง ปัญหาน้ำเสียยังคงเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ไม่ใช่แค่การรอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้ามาจัดการเท่านั้น ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ำแต่ละแห่งเองก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือร่วมใจเพื่อให้น้ำในแหล่งน้ำของตนเองยังคงใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิม การเติมออกซิเจนถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างน้ำดีให้กลับคืนมาอีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก แต่การจะเติมออกซิเจนเข้าไปได้นั้นก็ต้องอาศัยเครื่องเติมออกซิเจนเข้ามาเป็นตัวช่วย

Oxygen-

ความสำคัญของตัวเครื่องเติมออกซิเจนให้แก่น้ำ

ต้องอธิบายให้เข้าใจก่อนว่าจริงๆ แล้วการเติมออกซิเจนให้กับน้ำสามารถทำได้หลัก 2 แบบนั่นคือการเติมเองโดยธรรมชาติกับการเติมด้วยเครื่องเติมออกซิเจน ซึ่งเครื่องเติมออกซิเจนก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภทอย่างที่เรารู้จักกันดีก็เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา, เครื่องกลในระบบบำบัดแบบสระเติมอากาศ, เครื่องกลในแบบของตะกอนเร่ง เป็นต้น สำหรับการใช้งานเครื่องเติมอากาศมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องเอาพลังงานเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมทั้งต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับอันเหมาะสมด้วยเพราะไม่อย่างนั้นจะทำให้เกิดการสูญเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ ความสำคัญหลักๆ ของเครื่องกลเติมออกซิเจนให้กับน้ำจะมีอยู่ด้วยกันหลักๆ 2 ประเด็นคือ

  1. เป็นผู้ให้ออกซิเจนกับน้ำในระบบของการบำบัดน้ำเสียให้เกิดความเพียงพอมากที่สุด เพื่อไม่ให้น้ำขาดออกซิเจนจนกลายเป็นน้ำเสียไม่สามารถใช้งานได้อย่างที่ควรจะเป็น
  2. ใช้สำหรับการกวนน้ำเพื่อช่วยให้ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำกระจายออกไปให้ทั่วถึงและเสมอภาคกันในบริเวณที่ต้องการ พลังงานที่จะใช้กวนก็ต้องพอดีกับการกระจายออกซิเจนออกไปต่อจุลินทรีที่เจริญเติบโตในน้ำ ถ้ากวนน้อยเกินไปจุลินทรีจะได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอก็จะทำงานได้ไม่ดีอย่างที่ควรจะเป็นแต่ถ้าหากว่ากวนแรงเกินไปก็จะกลายเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา

สำหรับเครื่องเติมอากาศแต่ละชนิดจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานและการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน อย่างไรก็ตามการร่วมกันคนละไม้คนละมือเพื่อทำให้แหล่งน้ำกลับมามีออกซิเจน ใสสะอาดสามารถใช้งานได้ดังเดิมก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุด การร่วมมือด้วยตัวของเราเองอย่างน้อยๆ ก็ทำให้เราได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลทรัพยากรน้ำให้ยังคงอยู่ต่อไป