10 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับสนธิสัญญาน้ำ

ถือได้ว่าเป็นเวลาเกือบ 60 ปี เข้าไปแล้วที่ประเทศอินเดียกับปากีสถานสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขปราศจากปัญหาขอพิพาทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำ โดยประเด็นหลักก็คงอยู่ที่เรื่องของการใช้แม่น้ำสินธุและแม่น้ำแคว เหตุผลที่ความสงบสุขในเรื่องของการใช้น้ำระหว่างสองประเทศนี้สงบสุขลงได้ก็มาจากการที่มีการทำสนธิสัญญาน้ำ หากจะย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าทางรัฐบาลของอินเดียเองก็ไม่สามารถที่จะหาทางออกที่ดีได้ในการแบ่งปันน้ำที่ได้ไหลผ่านระหว่างประเทศอินเดียกับปากีสถาน จากการที่มีสนธิสัญญาฉบับนี้ขึ้นก็เปรียบได้กับการเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการใช้ทรัพยากรน้ำร่วมกันผ่านการทำงานทางด้านกฎหมาย อย่างไรก็ดีลองมาเรียนรู้กับ 10 สิ่งที่ต้องรู้ในสนธิสัญญาน้ำฉบับนี้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง 1.สนธิสัญญาน้ำของแม่น้ำสินธุได้ลงนามเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2503 ที่เมืองบาราจี โดยมีนาย Jawaharlal Nehru นายกรัฐมนตรีของประเทศอินเดีย และนาย Ayub Khan ประธานาธิบดีของปากีสถาน เป็นผู้ร่วมลงนามด้วย 2.สนธิสัญญาน้ำฉบับนี้เป็นนายหน้าโดยธนาคารโลก หรือ World Bank for Reconstruction and Development 3.จริงๆ แล้วในสนธิสัญญาฉบับนี้ก็ยังคงมีข้อถกเถียงที่ไม่ชัดเจนอยู่ว่า ตาสนธิสัญญาการบริหารจัดการว่าด้วยแม่น้ำสินธุและแม่น้ำแควที่ทำการไหลผ่านทั้ง 2 ประเทศนี้จะถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร 4.ตามหลักของสนธิสัญญาที่ได้ระบุเอาไว้ แม่น้ำ 3 สายทางฝั่งตะวันออกประกอบไปด้วยแม่น้ำ Beas, Ravi และ Sutlej จะเป็นการดูแลของอินเดีย ส่วนแม่น้ำ 3 สายทางฝั่งตะวันตกประกอบไปด้วยแม่น้ำ Indus, Chenab และ […]